Information

MISSION STATEMENT

“Ko te whanau te mana whakahaere oTe Kura Kaupapa Maori o Ngaringaomatariki”

(Written at Puatahi Marae on 2009)

Te Kura Kaupapa Maori o Ngaringaomatariki we will strive to …..

Provide an environment that is conducive to the learning needs of

Our tamariki, our whanau and our community.

Provide quality of learning that respects and enchances the

Tikanga values and principals of our whanau, hapu and iwi.

Aspire to academic excellence in raising the achievement level of our Kura.

Student learning aligned to Te Aho Matua

  • Te Ira Tangata – That each student will understand and demonstrate the values of manaakitanga, aroha, tapu, ngakau mahaki.
  • Te Reo, Te Ao – That each student understands theMaori view of life and identifies their own knowledge, skills, attitudes and values.
  • Nga Iwi – That each student knows and is at ease with their own unique history and whakapapa.
  • Nga Ahuatanga Ako – The learning needs of each student is identified and provided in a variety of ways that faciltates learning.
  • Te Tino Uaratanga – That each student will learn about and develop an appreciation of their local and regional community.